شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری اینترنت پرسرعت

شروع ثبت نام جشنواره بهار تا بهار

 

 

 

ADSL ورود به سامانه امور مشترکین

(ثبت نام - مشاهده اعتبار تمدید اعتبار خرید حجم

مشاهده ریز کارکرد و سوابق - تغییر رمز و ...)

 

 

تعرفه ها

اختلالات - قطعی ها DownTime ,

ADSL سنجش سرعت

قرارداد خدمات ADSL

SLA : توافق نامه سطح سرویس

سوالات متداول

آموزش و راهنمایی مشتریان :

ADSL دستور العمل کاربران