قابل توجه کلیه کاربران عزیز : جهت کلیه امور مشتریان و خدمات پس از فروش به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

شهرکرد - خیابان مولوی - مرکز شهید قندی - امور مشتریان . تلفن های تماس : 32228252 و 32228232و32229882